Lees het Brussels2030 Summer Assembly Post Report 2023

De Brussels2030 Summer Assembly is een belangrijke pijler in de voorbereiding van de kandidatuur van Brussel als Culturele Hoofdstad van Europa. De tweede editie vond plaats van 28 juni tot 2 juli 2023 en was gevestigd in de Hallen van Schaarbeek, het Maison Des Arts en GC De Kriekelaar. De week bood een dynamisch programma met internationale keynotes, panel debatten, co-creatie labs, lezingen, site visits, walkshops, installaties, performances en artistieke bijdragen. Het doel was om de eerste ambities en bevindingen van Brussels2030 te toetsen aan een diversiteit van ervaringen en verwachtingen. Het doel was ook om kennis te delen en te discussiëren over het Brussel van vandaag, de culturele praktijken van morgen en het erfgoed van eerdere Culturele Hoofdsteden van Europa (European Capital of Culture, CHE).

Dit verslag vat de belangrijkste bevindingen en vragen samen die tijdens het evenement naar voren kwamen. Deze zullen de komende maanden verder worden onderzocht.

Download het volledig post-report (EN)

Download de Engelse samenvatting

Download de Nederlandse samenvatting

Download de Franse samenvatting

De Summer Assembly werd voorbereid op basis van de volgende richtlijnen en doelstellingen:

BEOOGDE UITKOMSTEN

 • De kandidatuur van Brussels2030 voorbereiden op een participatieve manier: enkele voorlopige ideeën delen en enkele sleutelvragen en thema’s bespreken die verder onderzocht moeten worden.
 • De stedelijke verbeelding voeden en oogsten.
 • Een reeks co-creatieprojecten en scenario’s opstarten en versterken.
 • Een reeks tastbare resultaten ontwikkelen die de discussies weerspiegelen die plaatsvonden tijdens de zomerbijeenkomst.

DOELGROEPEN

 • Brusselse jeugd (6-25 jaar oud)
 • Brusselse bewoners (diverse socio-culturele achtergronden)
 • Praktijkmensen & ervaringsdeskundigen uit het sociaal-culturele veld
 • Beleidsmakers, deskundigen, institutionele vertegenwoordigers…
 • Stille/gestilde stemmen – minderheidsgroepen

LEIDENDE PRINCIPES

 • Diverse activiteiten, publieken, locaties
 • Meertalig – inspirerend – verbindend – activerend
 • Niet opzichzelfstaand maar een startpunt
 • Kruisbestuiving van wetenschappelijke, artistieke en culturele expertise

The Brussels2030 Summer Assembly werd georganiseerd door Brussels2030, Vrije Universiteit Brussel, Université Libre de Bruxelles, Brussels University Alliance, Réseau des Arts Bruxelles-Brussels Kunsten Overleg, OpenLab.brussels, Brussels Studies Institute, Brussels Academy en weKONEKT.brussels. Dit rapport vormt een synthese van de activiteiten en discussies die er plaatsvonden. In het rapport staan verschillende vragen en suggesties geformuleerd die zullen meegenomen worden in de voorbereiding van de Brusselse kandidatuur en de voortzetting van het voorbereidingsproces.

FEITEN EN CIJFERS

De Summer Assembly was opgebouwd rond drie bouwstenen: inspiratie & debat, labs & wandelingen, installaties & performances. Elke dag werd een ander onderwerp verkend:

 1. Een authentieke en bruisende culturele hoofdstad voorbereiden
 2. Bruggen bouwen voor een duurzaam en inclusief Brussel
 3. Een Europese hoofdstad ontwerpen voor 500 miljoen burgers
 4. Brussel als cultureel laboratorium voor het recht op de stad

Meer dan 1000 mensen namen deel aan het vijfdaagse evenement. Samen vertegenwoordigen ze een rijke momentopname van de Brusselse bevolking en een verscheidenheid aan socio-culturele organisaties, verenigingen, coalities en instellingen.