Mindblowers

Mindblowers werd opgericht door de VUB en de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) als een plek waar wetenschappers, kunstenaars, performers en academici samenkomen. Wetenschappers en kunstenaars zijn de visionairen van onze samenleving, en Mindblowers geeft hen een podium. Elke editie van Mindblowers behandelt een specifiek thema en creëert performances en interventies op het kruispunt tussen kunst, cultuur en reflectie. Activisme, artivisme en academisme komen op die manier samen in een boeiend avondprogramma.

Sinds 2017 vindt Mindblowers in oktober plaats in de KVS, en in de zomer van 2021 werd een speciale editie van Mindblowers gelanceerd in samenwerking met Theater aan Zee. KVS en VUB delen een fascinatie en zorg voor de stad Brussel, en werken al een aantal jaren nauw samen. Onze diverse, meertalige stad is een boeiend laboratorium voor beide organisaties, en blijft een constante bron van verwondering, wijsheid, mededogen en ergernis. KVS en VUB delen de overtuiging dat verbindingen het antwoord zijn op de uitdagingen waar we voor staan, en dat de samenleving van morgen niet gebouwd zal worden op de fundamenten van de eigen overtuigingen.

Mindblowers begon als een uniek pilootproject en blijft baanbrekend. In elke editie bundelen studenten, onderzoekers, kunstenaars en wetenschappers hun krachten voor een avond van co-creatie en performance, waarbij de knapste koppen uit zowel de universitaire als de theaterwereld worden samengebracht.

Where Art and Science Meet

In 2021 kwamen meer dan 40 kunstenaars en wetenschappers samen om vijf jaar Mindblowers te vieren in een nieuwe publicatie, genaamd Mindblowers: Where Art and Science Meet. Het boek dient als een stimulerende en onvergetelijke reis door de zintuigen, en de thema’s – weerstand, verbeelding, tijd en schoonheid – worden lenzen waardoor de auteurs onze wereld observeren. Hun bijdragen proberen de traditionele scheidslijnen tussen kunst en wetenschap te doorbreken, en elke auteur vertrekt vanuit een persoonlijke nieuwsgierigheid en verwondering, gaande van recepten tot brieven, artikels tot foto-novellen. Deze unieke verzameling is een inspirerend referentiepunt voor iedereen met belangstelling voor kunst en wetenschap,  interesse in actief burgerschap en een bekommernis om onze gezamenlijke toekomst – een collector’s item dat op elke pagina zowel het denken als de zintuigen prikkelt.

Mindblowers: Where Art and Science Meet is het geesteskind van Caroline Pauwels (ererector, VUB), Michael De Cock (artistiek directeur, KVS), Lynn Tytgat (weKONEKT.brussels, VUB) en Catherine Vervaecke (planning en productie, KVS). Bijdragende auteurs zijn onder meer Laurent De Sutter, Hala El Moussawi, Thierry Boutemy, Koen Vanmechelen, Jean Paul Van Bendegem, Fien Leysen, Carme Portaceli, Vincent Ginis, Benjamin De Cleen, Michel Maus, Karen Celis, Rachida Lamrabet en meer.

U kunt Mindblowers: Where Art and Science Meet vinden bij uw lokale boekhandel of online.

Edities

2017: Verzet

De inaugurele Mindblowers had als thema Verzet. Zowel nationale als internationale denkers en kunstenaars deelden hun gedachten over wat verzet vandaag betekent, wat het in het verleden heeft betekend en wat het voor onze toekomst zou kunnen betekenen.

© 2017 Jean Cosyn. All rights reserved.

2018: Verbeelding

De tweede editie van Mindblowers was een ode aan de Verbeelding. Academici en kunstenaars werkten samen met een basishouding van nieuwsgierigheid, verwondering, vrijheid, creativiteit en kritisch denken. Alleen als we denken, dromen en ons het onvoorstelbare voorstellen is het mogelijk voor wetenschap en kunst om nieuwe horizonten te verkennen.

© 2018 Jean Cosyn. All rights reserved.

2019: Tijd

In 2019 benaderden kunstenaars en academici het thema Tijd in een reeks korte, indringende en verrassende interventies. Tijd is een begrip dat kunstenaars en wetenschappers al eeuwenlang fascineert. Hoe tijd dingen verandert, hoe dingen zich herhalen, wat tijd ons leert… en hoe we dit alles kunnen weergeven in kunst en wetenschap.

Jean Cosyn

2020: Schoonheid

De vierde editie had Schoonheid als thema, en werd inderdaad een van de mooiste edities, omdat deze avond door de Covid-pandemie in de open lucht plaatsvond. De vraag was: wat is schoonheid, wat vinden we mooi en hoe kan schoonheid ons leven positief beïnvloeden?

2021: Plaats en Ruimte

De editie van 2021 vond plaats op het podium gedurende een avond, waarbij academici en kunstenaars zowel de grenzeloosheid als de beperkingen van Plaats en Ruimte onderzochten. De Covid-crisis beïnvloedde onze ruimtes, waardoor ze zowel kleiner als groter werden: we waren aan huis gebonden maar konden met virtuele en digitale middelen verder reizen dan ooit, …

© 2021 Jean Cosyn. All rights reserved.

2021: Mindblowers aan Zee

In de zomer van 2021 stonden vier speciale edities van Mindblowers aan Zee in het teken van Verwondering, dat ook het overkoepelende thema was van het festival Theater aan Zee, dat ererector Caroline Pauwels mocht cureren.

© 2021 Heidi Mares. All rights reserved.

2022: Amor

De zesde editie van Mindblowers stond in het teken van Liefde. Wat is de mensheid zonder liefde? De vraag stellen is ze beantwoorden. Geen enkel thema heeft meer boeken, films en harten gevuld. Het thema lijkt onlosmakelijk verbonden met de kunsten, waarvoor emoties, relaties en verbindingen fundamenteel zijn, maar (uiteraard) is liefde ook een drijvende kracht achter veel van de wetenschap.

  • © 2019 Jean Cosyn. All rights reserved.
  • Jean Cosyn