12 Oct 2023
Passed
6:00 pm - 9:30 pm
KVS Box
Tickets

Mindblowers: power

Wetenschappers en kunstenaars zijn de visionairs van de samenleving. Om die stem en hartenklop een podium te geven, riepen KVS en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) Mindblowers in het leven. Verwacht je aan performances op het kruispunt van kunst, cultuur en reflectie. Na alles dat ons nog te wachten staat dit verkiezingsjaar, is het thema dit jaar – heel toepasselijk – Power!
Voor deze editie buigen onze wetenschappers en kunstenaars zich over Power. Macht is een complex begrip in onze samenleving. Stille krachten, fysieke kracht, moreel leiderschap, Black Lives Matter, de ruimtewedloop, individuele macht, … er bevindt zich meer in het machtsspectrum dan we ons- zelf kunnen indenken. En in dat bad dompelen we jou tijdens Mindblowers: Power graag onder.

Welke kracht schuilt er in onze lichaamstaal? En wanneer is macht écht macht? Kan het een instrument zijn voor goed leiderschap? Wat is reële macht? Foucault gebruikte de term ‘macht/kennis’ om aan te geven dat macht wordt gevormd door geaccepteerde vormen van kennis, wetenschappelijk inzicht en ‘waarheid’. En wat gebeurt er als politieke macht wordt misbruikt en leidt tot meer ongelijkheid, onderdrukking en sociale onrechtvaardigheid?

Daarnaast zijn er stille krachten die een grote impact hebben op onze maatschappij. Hun inspanningen zijn onzichtbaar en onhoorbaar maar voor bepaalde medemensen des te meer voelbaar. Ze blijven echter vaak – bewust of onbewust – onder de radar. Sommigen worden de macht ontnomen, in een stiltehoek geduwd. Anderen kiezen net voor die onzichtbare positie, om ongestoord hun werk uit te oefenen, zoals extre- mistische netwerken of religieuze fundamentalisten. Wil je daar als onderzoeksjournalist in onderduiken, dan hou je jezelf maar beter ook erg stil of gebruik je jouw positie net om het onderzoek kenbaar te maken?

Van al die vragen worden wij stil. En krijgen we des te meer zin om ze beantwoord te horen, met opnieuw een sprankelende mix aan artistieke en wetenschappelijke interventies.

Gratis tickets

  • Waar ligt de kracht van kunst en verbeelding? Auteur en regisseur Michael De Cock zoekt het antwoord met jou en Paris Hilton in de coulissen van KVS.
  • Onderzoeksjournalist Hind Fraihi buigt zich over de kracht van ondergrondse netwerken binnen moslimextremisme en extreemrechts.
  • Choreograaf Lucas Katangila onderzoekt hoe dans kan fungeren als wapen, gedeelde kracht en politieke boodschap.
  • Wetenschapper en kunstenaar Valery Vermeulen laat je horen hoe de aantrekkingskracht van zwarte gaten hem als muziek in de oren klinkt.
  • Filmmaker en academicus Irene Gutiérrez onderzoekt de relatie tussen grenzen, arbeid en gender. Via participatief filmmaken als protest tegen de grensbeperkingen, versterkt zij de stem van Marokkaanse vrouwen zonder papieren in Ceuta.
  • Professor Hebe Schaillée, Professor Marc Theeboom en bokser Ibrahim Emsallak bieden je nieuwe perspectieven op de relatie tussen harde vechtsporten en empowerment.
  • In de ruimte tussen de muziek en de lichamen, de zanger en de danser, het licht en de sculptuur, herschept choreograaf Igor Shyshko de kracht van onze ‘droomwerkelijkheid’ binnen het geopolitieke spanningsveld.
  • Met een kritische blik licht politicoloog en activist Rémy Bonny toe hoe de LGBTQIA+ gemeenschap gevangen zit in de machtsstrijd tussen democratie en autocratie.
  • Wie heeft er in de toekomst controle over jouw gedachten? Ontdek het zelf met de NeuroRight Arcades van transdisciplinair kunstenaar Roel Heremans.
  • Docent Wouter Hessels legt uit waarin de kracht schuilt van de Belgische filmkunst.

Masters of Ceremony: Aïcha Adekunle (VUB) & Lieselot Staes (EhB)

Deze editie is in nauwe samenwerking met Erasmushogeschool Brussel in het licht van de 20ste verjaardag van de Universitaire Associatie Brussel.