Community Engaged Research and Learning

Een van de pijlers van de VUB is haar diepe verbondenheid met onze dynamische, kosmopolitische hoofdstad. Brussel biedt een brede waaier aan mogelijkheden voor onderwijs, leren en onderzoek, waarbij globale en lokale dynamieken elkaar beïnvloeden. Het surreële karakter van onze stad – op zichzelf een paradox van pracht en complexiteit – biedt de perfecte context voor studenten om actief betrokken te zijn bij de uitdagende en snel evoluerende kwesties waarmee onze 21e-eeuwse samenleving wordt geconfronteerd. Bovendien biedt het de mogelijkheid aan VUB-personeel om professionele netwerken uit te breiden, de inhoud van de cursussen up-to-date te houden, wetenschappelijke expertise toe te passen op maatschappelijke contexten en onderzoeksprojecten te ontwikkelen die zijn afgestemd op lokale behoeften en troeven.

Het curriculum en de onderzoeksprogramma’s van de VUB streven er voortdurend naar te reageren op en rekening te houden met reële contexten, zodat ze afgestemd zijn op de behoeften van onze stedelijke omgeving en de inherente mogelijkheden ervan. De term ‘community engaged research and learning’ (CERL) wordt gebruikt als overkoepelende term voor onderwijs-, leer- en onderzoekspraktijken waarin sociale partnerschappen, maatschappelijke uitdagingen en actieve en collaboratieve werkvormen worden gebruikt als bouwstenen om krachtige leeromgevingen, relevante en responsieve curricula en sectoroverschrijdende en transdisciplinaire samenwerkingen vorm te geven. Het doel is om academische en niet-academische partijen samen te brengen die willen bijdragen aan individuele en collectieve vooruitgang.

In de praktijk neemt CERL verschillende vormen aan, van plaats- en uitdaginggebonden onderwijs en leren of community-based onderzoeksprojecten tot design workshops en non-profit advieswerk. CERL bevordert integrerende banden tussen een grote verscheidenheid aan disciplines en belanghebbenden. Een groot deel van de VUB-gemeenschap is betrokken bij dit werk en dus worden onze deelnemers belangrijke krachten binnen de gemeenschappen waarmee ze samenwerken. Uiteraard kunnen dit soort partnerschappen een uitdaging vormen en vereisen ze een zorgvuldig evenwicht tussen de behoeften en wensen van alle betrokken partijen. Het is een belangrijk onderdeel van de missie van de VUB om deze initiatieven aan te moedigen en te ondersteunen met alle mogelijke instrumenten en middelen. Het UNIVER.CITY-project biedt een reeks ondersteunende instrumenten die ontworpen zijn om CERL-deelnemers te helpen.

Neem gerust een kijkje in het instrumentarium of neem contact op met het UNIVER.CITY-team.