Brussels2030

Brussel stelt zich binnenkort kandidaat om Culturele Hoofdstad van Europa 2030 te worden. Om zoveel mogelijk partners bij die kandidatuur te betrekken, werd aan de VUB en de ULB gevraagd een participatieve agenda op te stellen, onder de naam Anders Formuleren. Brussels2030 wil van Brussel een hoofdstad voor alle Europeanen maken. Het initiatief wil een laboratorium creëren, niet alleen voor een grotere interculturele en meertalige coëxistentie, maar ook voor de ecologische, democratische, sociale en dekoloniserende revoluties van de toekomst. Zo’n transformatie is alleen mogelijk met de hulp van kunstenaars, wetenschappers en andere denkers, en cultuur blijft de drijvende kracht achter het project.

Dankzij het grote aantal artistieke experimenten in Brussel, in combinatie met de culturele diversiteit en meertaligheid van alle generaties, geloven we dat de stad alles in huis heeft om de grote stedelijke en mondiale uitdagingen van morgen aan te gaan. weKONEKT wil een antwoord helpen formuleren op de vraag: Hoe kunnen we samen het verhaal dromen, verbeelden en vertellen van Brussel in 2030, in al zijn gefragmenteerde superdiversiteit?