26 Mar 2024
Passed
3:00 pm - 5:00 pm
Krantenzaal KBR

Les Rechtsgeschiedenis in de KBR

Prof. Frederik Dhondt geeft studenten Rechtsgeschiedenis een college op verplaatsing over de Internationale constitutie van “België” (de Zuidelijke Nederlanden) in het Ancien Régime (zeventiende-achttiende eeuw). Hier worden de links besproken tussen constitutie en vredesverdragen aan de hand van concrete casussen. Verschillende verdragen tussen 1609 en 1785 zijn in de open access syllabus opgenomen (vertaling, parafrase). Het interactieve hoorcollege, dat plaatsvindt in de inspirerende Krantenzaal van de KBR, diept deze initiële analyse verder uit met secundaire literatuur.

Related posts

© Reset

Les Agogische Wetenschappen in RESET

26 Mar 2024
Passed

Let's talk about sex wekonekt.week 2023

Let’s talk about sex – wekonekt.tables

28 Mar 2023
Passed

le Musée du détournement

9 Mar 2023 - 20 Apr 2023
Passed

Kelly: theatre and debate

17 Apr 2023
Passed


→ All Art & Science articles