26 Mar 2024
Passed
3:00 - 5:00
Krantenzaal KBR

Les Rechtsgeschiedenis in de KBR

Prof. Frederik Dhondt geeft studenten Rechtsgeschiedenis een college op verplaatsing over de Internationale constitutie van “België” (de Zuidelijke Nederlanden) in het Ancien Régime (zeventiende-achttiende eeuw). Hier worden de links besproken tussen constitutie en vredesverdragen aan de hand van concrete casussen. Verschillende verdragen tussen 1609 en 1785 zijn in de open access syllabus opgenomen (vertaling, parafrase). Het interactieve hoorcollege, dat plaatsvindt in de inspirerende Krantenzaal van de KBR, diept deze initiële analyse verder uit met secundaire literatuur.

Related posts

PhD-dag in Innoviris

28 Mar 2024
Passed

L’Expo Clito – la seconde origine du monde

9 Mar 2024 - 7 Jun 2024

Studienamiddag: gender en online geweld tegen politici

25 Mar 2024
Passed

© Alex Vasey - Unsplash

COGITO workshops on social and environmental inequalities in Brussels

28 Mar 2024
Passed


→ All Art & Science articles