Find out the latest news related to weKONEKT.brussels.


From: To:

From Overtourism to Regenerative Urban Tourism?

Ko Koens, Professor of New Urban Tourism at InHolland University of Applied Sciences in Rotterdam, will share his insights on regenerative urban tourism in the broader framework of the course Tourism and Leisure Futures of the Tourism and Recreation Management programme at the Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts (Erasmushogeschool Brussel).
Read more
28 Mar 2023

Wijsgerige Agologie in Reset

In het vak Wijsgerige Agologie wordt ingegaan op de politieke rol van de agoog en agogische organisaties. Tijdens deze les op locatie zal er ingegaan worden op het belang van de politieke differentie en de implicaties hiervan voor ons denken van samenleving- en gemeenschapsvorming.
Read more
28 Mar 2023