29 Mar 2023
Passed
12:00 am - 2:00 pm
La maison Amazone

‘Gender & Burgerschap’ in La maison Amazone

Op woensdag 29 maart volgen de masterstudenten van Politieke Wetenschappen voor één keer les in het Amazonehuis. In het opleidingsonderdeel ‘Burgerschap en Participatie’ van Prof. Dimokritos Kavadias staat de idee van democratisch burgerschap centraal. Naast theoretische lessen dienen studenten zelf ongelijkheden in burgerschap te exploreren. In de les in Amazone geven de studenten zelf een presentatie over teksten die ingaan op Gender en Burgerschap, gevolgd door een discussie die telkens ingeleid wordt door een medestudent. Een medewerker van Amazone zal een korte introductie geven over hun werking.