29 Mar 2023
Passed
12:00 - 2:00
La maison Amazone

‘Gender & Burgerschap’ in La maison Amazone

Op woensdag 29 maart volgen de masterstudenten van Politieke Wetenschappen voor één keer les in het Amazonehuis. In het opleidingsonderdeel ‘Burgerschap en Participatie’ van Prof. Dimokritos Kavadias staat de idee van democratisch burgerschap centraal. Naast theoretische lessen dienen studenten zelf ongelijkheden in burgerschap te exploreren. In de les in Amazone geven de studenten zelf een presentatie over teksten die ingaan op Gender en Burgerschap, gevolgd door een discussie die telkens ingeleid wordt door een medestudent. Een medewerker van Amazone zal een korte introductie geven over hun werking.

Related posts

VUB en ULB zetten schouders onder de allereerste Brussels2030 Summer Assembly


Photo of participants of the Belgodyssee context

Belgojour

29 Mar 2023
Passed

© ULB Engagée

Les Journées de l’Engagement

26 Mar 2024 - 28 Mar 2024
Passed

On studying (in) West BXL

28 Mar 2024 - 24 May 2024
Passed


→ All Université & Société articles