31 Mar 2023
Passed
10:00 am - 1:30 pm
KBR, Kunstberg 28, 1000 Brussel

Samenwerken aan een participatief lokaal integratiebeleid in kleine en middelgrote steden

Hoe kunnen kleine en middelgrote steden best aan de slag gaan met een beleidsplan integratie of anti-discriminatie? Hoe kunnen zij een langetermijnvisie rondom integratie als tweerichtingsverkeer ontwikkelen en hoe organiseren zij het best de beleidsinspraak en -participatie van doelgroepen? Dit zijn vragen waar we tijdens deze studiedag een antwoord op willen bieden.

Lokale besturen in Vlaanderen kregen sinds 2012 de regierol in het vormgeven en uitvoeren van integratiebeleid. In de eerste helft van deze studiedag wordt onder meer onderzocht wat de uitdagingen zijn rondom de multilevel governance van migratie, integratie en anti- discriminatie. Hoe kan de samenwerking versterkt worden tussen lokale overheden met verschillende lokale belanghebbenden, andere steden en de Vlaamse en Federale overheden?

Een overzicht van het volledige programma van de studiedag vind je hier. De voormiddag en de lunch worden opengesteld voor studenten en onderzoekers. Zij kunnen zich inschrijven via deze link.