27 Mar 2023
Passed
12:00 am - 2:00 pm
Statbel, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel

Statbel ontvangt studenten agogische wetenschappen

Op maandag 27 maart 2023 krijgen de studenten uit de BA3 Agogische Wetenschappen het vak ‘Statistische Analyse voor Agogen’ les bij StatBel, in de Federale Overheidsdienst Economie. Voor de les van Prof. Liesbeth De Donder krijgen ze ook een woordje uitleg bij de werking van het Belgische statistiekbureau, dat betrouwbare en pertinente cijfers over de Belgische economie, de samenleving en het territorium verzamelt, produceert en verspreidt.

Related posts

Photo of participants of the Belgodyssee context

Belgodag

29 Mar 2023
Passed

Mapping the USquare neighbourhood – ideating with the municipality of Ixelles

30 Mar 2023
Passed

Wijsgerige Agologie in Reset

28 Mar 2023
Passed

Medialab week 2024

25 Mar 2024 - 29 Mar 2024


→ All University & Society articles