27 Mar 2023
Passed
12:00 am - 2:00 pm
Statbel, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel

Statbel ontvangt studenten agogische wetenschappen

Op maandag 27 maart 2023 krijgen de studenten uit de BA3 Agogische Wetenschappen het vak ‘Statistische Analyse voor Agogen’ les bij StatBel, in de Federale Overheidsdienst Economie. Voor de les van Prof. Liesbeth De Donder krijgen ze ook een woordje uitleg bij de werking van het Belgische statistiekbureau, dat betrouwbare en pertinente cijfers over de Belgische economie, de samenleving en het territorium verzamelt, produceert en verspreidt.