28 Mar 2023
Passed
11:00 am - 1:00 pm
RESET, de Lignestraat 8, 1000 Brussel

Wijsgerige Agologie in Reset

In het vak Wijsgerige Agologie (2de Bachelor) wordt ingegaan op de politieke rol van de agoog en agogische organisaties. Aan de hand van het werk van hedendaagse politieke filosofen wordt nagegaan hoe we de politieke betekenis van agogisch werk kunnen kaderen. Tijdens deze les op locatie  zal er ingegaan worden op het belang van de politieke differentie (het onderscheid tussen ‘de politiek’ en ‘het politieke’) en de implicaties hiervan voor ons denken van samenleving- en gemeenschapsvorming.