Topwetenschap in en over Brussel: VUB en EHB versterken samenwerking

Nog sterker inzetten op topwetenschap in en uit Brussel, dat is wat de VUB als Urban Engaged University wil doen. Daarom versterken we onze banden met collega-onderzoekers van de Erasmus Hogeschool Brussel (EHB) en kunnen we rekenen op middelen uit het Zaaifonds dat werd opgericht in de schoot van de Universitaire Associatie Brussel (UAB). Op 8 oktober 2021 maakten VUB en EHB-onderzoekers kennis met elkaars onderzoek en ambities.

Op vrijdag 8 oktober 2021 ontmoetten onderzoekers van Erasmushogeschool Brussel en Vrije Universiteit Brussel elkaar in de buik van Gare Maritime om kennis te maken met elkaar en elkaars onderzoek. Directe aanleiding was de oprichting door de Universitaire Associatie Brussel van een Zaaifonds, een initiatief dat samenwerking tussen onderzoekers van EhB en VUB stimuleert. Het zaaifonds zal tussen 2022 en 2025 halfjaarlijks fondsen ter beschikking stellen voor onderzoekers uit beide instellingen die samen een nieuw onderzoeksproject voorbereiden voor externe projectfinancierders zoals Innoviris, VLAIO, FWO, Horizon Europe. Het fonds wil daarmee de ruimte scheppen voor bijvoorbeeld gezamenlijke schrijfopdrachten, en daarmee ‘zaadjes planten’ voor topwetenschap in en uit Brussel waarin de expertisedomeinen en onderzoekstradities van beide instellingen elkaar versterken en aanvullen. Want, zo bleek, er zijn veel raakvlakken en gedeelde ambities.

Er werd tot slot stevig nagepraat in de aangrenzende Brasserie de la Senne, waar de onderzoekers een rondleiding kregen en getrakteerd werden op een heerlijke avondzon op het terras. Bezoek de website van UAB voor meer informatie over het Zaaifonds.