SHEFCE

De universiteiten zijn steeds meer op zoek naar manieren om zich open te stellen voor de samenleving en hun impact op die samenleving aan te tonen. De betrokkenheid van de gemeenschap is hierbij een belangrijke factor: de universiteiten willen inspelen op de behoeften van de samenleving en samenwerken met gemeenschappen, het grote publiek en/of commerciële en maatschappelijke organisaties. SHEFCE (Steering Higher Education for Community Engagement) wil universiteiten, beleidsmakers en belanghebbenden ondersteunen in hun vermogen om een sterk maatschappelijk engagement op te bouwen.
In de loop der jaren heeft weKONEKT.brussels haar expertise in maatschappelijk betrokken onderzoek en leren ontwikkeld. Wij zijn enthousiaste partners in het delen van deze kennis op Europees niveau. Bezoek de SHEFCE website voor een overzicht van ons werk.