OpenLab

Het Brussels Research Open Lab is ontstaan uit de gedeelde ambitie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) om geëngageerd onderzoek en leren aan te moedigen. In de toekomst zal het gevestigd zijn op de gezamenlijke Usquare-campus, waar het lab zal fungeren als een hybride interface tussen de academische wereld en de instellingen van de stad. Daar worden nieuwe manieren van lesgeven en leren uitgeprobeerd, waarbij een breed scala aan maatschappelijke en wetenschappelijke onderwerpen vanuit verschillende perspectieven onderzocht worden. Het OpenLab zal beide universiteiten in staat stellen om met en van elkaar te leren, instrumenten en middelen te delen en samen te werken aan een duurzamer, inclusiever en sociaal rechtvaardiger Brussel.

OpenLab verenigt mensen met verschillende achtergronden en expertises met het doel om samen projecten op te zetten. Door studenten, academici, burgers, ondernemers, werknemers in de publieke sector en overheidsinstellingen met elkaar in contact te brengen, hoopt OpenLab samenwerkende leer- en onderzoeksgemeenschappen te creëeren. De uitwisselingen die in het OpenLab tot stand komen, zijn bedoeld om de complexe maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen van vandaag aan te pakken, voortbouwend op zowel academische als ervaringsgerichte praktijk en kennis. Dit zal gebeuren via partnerschappen, gezamenlijke onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, projectwerkzaamheden en openbare evenementen. OpenLab zal niet alleen een gastvrije fysieke plek zijn, maar ook een digitale ruimte met een netwerk en praktische toolkit die steeds in ontwikkeling zijn.

OpenLab wil onderzoeksvragen aanpakken die voortkomen uit de samenleving. Het doel is duurzame verandering te veroorzaken en te ondersteunen, door een gedeelde, gezamenlijk beheerde, meertalige en transdisciplinaire werkruimte in te richten die zich toespitst op gemeenschappelijke werkwijzen die zinvol zijn voor alledaagse burgers. Tegelijkertijd zal het OpenLab wetenschappelijk gefundeerde en praktische onderzoeks- en leeractiviteiten voortbrengen. Deze synergie tussen de academische en de niet-academische wereld vormt de kern van OpenLab’s ethos van emancipatie voor iedereen en zal bijdragen tot een essentiële dialoog van vertrouwen en wederkerigheid tussen de deelnemende universiteiten en de bredere samenleving. We willen een omgeving scheppen waarin verschillende disciplines en referentiekaders zich vreugdevol en onbedwongen kunnen verenigen, waardoor we ook onze eigen openheid naar de wereld kunnen verbreden en de maatschappij kunnen dienen door meer dan alleen economische waarde te zien. In een notendop is OpenLab voor de universiteiten een manier om verder te bouwen op de expertise en kennis gegroeid uit jaren van maatschappelijke betrokkenheid, participatie en transdisciplinair werk.