Antipode: Dalilla Hermans en Jan Wallyn

Cogito ergo sum, wist René Descartes al in de zestiende eeuw. Handig gerecycleerd door zangeres Billie Eilish in haar hit ‘I think therefore I am.’ Ik denk dus ik ben. Maar wie ben ik? En als ik denk, wat denk ik dan van mezelf? En van de ander? Als zelfkennis het begin van alle wijsheid is, ben ik dan dom als ik nog steeds zoek naar mezelf? Mogen we zijn wie we willen zijn? En zo niet, waarom niet? Is Jan Wallyn eindelijk wie die wil zijn, in deze genderfluïde tijden? En is schrijfster en activiste Dalilla Hermans nog steeds op zoek naar zichzelf? René en Billie waren belet, dus kruisen Jan en Dalilla de degens in deze auditieve strijd om identiteit.

In deze tweede aflevering van Antipode. gaan VUB fellow Dalilla Hermans en Algemeen Directeur van Zinnema Jan Wallyn in gesprek over hun gelijkenissen en verschillen.

Antipode is de nieuwe podcastreeks van BRUZZ en de VUB. Twee gasten met een verschillende achtergrond, specialisatie of mening praten over elkaars vakgebied, over zichzelf en de dingen des levens.

Minstens een van hen heeft een duidelijke link met de VUB, als professor, onderzoeker, student of fellow. Radiopresentator Bram Van de Velde is luisteraar en moderator.

Related posts

Mindblowers 2022: AMOR

18 Oct 2022
Passed

Kelly: theatre and debate

17 Apr 2023
Passed

Let's talk about sex wekonekt.week 2023

Let’s talk about sex – wekonekt.tables

28 Mar 2023
Passed

le Musée du détournement

9 Mar 2023 - 20 Apr 2023
Passed


→ All Art & Science articles