Antipode: Dalilla Hermans en Jan Wallyn

Cogito ergo sum, wist René Descartes al in de zestiende eeuw. Handig gerecycleerd door zangeres Billie Eilish in haar hit ‘I think therefore I am.’ Ik denk dus ik ben. Maar wie ben ik? En als ik denk, wat denk ik dan van mezelf? En van de ander? Als zelfkennis het begin van alle wijsheid is, ben ik dan dom als ik nog steeds zoek naar mezelf? Mogen we zijn wie we willen zijn? En zo niet, waarom niet? Is Jan Wallyn eindelijk wie die wil zijn, in deze genderfluïde tijden? En is schrijfster en activiste Dalilla Hermans nog steeds op zoek naar zichzelf? René en Billie waren belet, dus kruisen Jan en Dalilla de degens in deze auditieve strijd om identiteit.

In deze tweede aflevering van Antipode. gaan VUB fellow Dalilla Hermans en Algemeen Directeur van Zinnema Jan Wallyn in gesprek over hun gelijkenissen en verschillen.

Antipode is de nieuwe podcastreeks van BRUZZ en de VUB. Twee gasten met een verschillende achtergrond, specialisatie of mening praten over elkaars vakgebied, over zichzelf en de dingen des levens.

Minstens een van hen heeft een duidelijke link met de VUB, als professor, onderzoeker, student of fellow. Radiopresentator Bram Van de Velde is luisteraar en moderator.

Related posts

Les Rechtsgeschiedenis in de KBR

26 Mar 2024
Passed

© Jolien Cerpentier

Sprekende artefacten: een poëzievoordracht

28 Mar 2024
Passed

© Alex Vasey - Unsplash

COGITO workshops on social and environmental inequalities in Brussels

28 Mar 2024
Passed

L’Expo Clito – la seconde origine du monde

9 Mar 2024 - 7 Jun 2024
Passed


→ All Art & Science articles