26 Mar 2024
Passed
10:00 - 12:00
RESET

Les Agogische Wetenschappen in RESET

In dit opleidingsonderdeel komen de kernthemas en -ambities van de agogische wetenschappen aan bod: gemeenschapsvorming, (kritisch) burgerschap, participatie, engagement, emancipatie, … Agogiek wordt benaderd vanuit de wetenschapsfilosofische ontstaansgeschiedenis, vanuit het handelingskarakter en vanuit de systeemtheoretische blik van de agoog. De sociaal-culturele kaart van de agogische sector wordt inleidend en historisch toegelicht, alsook het multidisciplinaire en multifunctionele karakter van de agoog. Voor deze les van prof. Pieter Meurs verplaatsen de studenten zich naar RESET.

© Reset

© Reset